• Grijaće tijelo sastoji se od dvije bakrene cijevi promjera 15mm koje mogu služiti za protok vode iz sistema centralnog grijanja ili za instalaciju električnog grijača.
  • Volumen grijaćeg tijela dozvoljava sadržinu tekućine od 0,26l po metru dužnom, a u slučaju grijanja električnom energijom, cijevi služe za smještaj električnog grijača i silikonskog kabela.
  • Dvostruke aluminijske lamele idealno se uklapaju u dizajn, a služe za povećanje površine za predaju energije
  • Dimenzije kanalica su 140mm visine i 30mm debljine, sa donjim usmjerivačem na plastičnoj vodilici koja se pričvršćuje za podlogu, te gornjim koji ujedno štiti sistem od mehaničkih oštećenja. Prednja ukrasna ploča u boji je elemenata i njome se štite lamele grijača. Pored toga, njena izvedba osigurava povratak idealnog dijela energije grijanja u smjeru zida koji na taj način kapilarno preuzima toplinu koju zrači cijelom svojom površinom.
  • Svaka prostorija može biti neovisno grijana, a proračun za potrebnu energiju radi se na osnovu njenih parametara
  • Izvedba omogućava pojedinačnu regulaciju temperature po prostorijama kao i centralnu sa jednog mjesta. Ovo je moguće kroz ugradnju autonomnog termostatskog regulatora topline za kontrolu određenog kruga grijanja.
  • Opcionalnom ugradnjom sofisticiranog sistema za daljinsku kontrolu moguće je upravljanje sistemom grijanja preko mobilnog telefona i GSM prijemnika
  • Standardna izvedba je u bijeloj boji, ali također je moguće definirati RAL boju po želji
  • U novogradnjama je moguće projektirati izvedbu cijelog sistema u ravnini sa zidom
  • Visoka efektivnost očituje se i jedinstvenom iskoristivošću koja ulaznu temperaturu vode od samo 40°C pretvara u snagu od 95W po dužnom metru kanalice. Razmjerno razlikama temperature vode, određuje se i snaga grijanja po dužnom metru vidljiva iz slijedeće tablice:
Ulazna temperatura vode u °C  40 45 50 55 60 65 70
Izlazna snaga u Watt/meter  95 118 153 178 220 270 320

Kod električnog napajanja, upotrebljavaju se grijači koji po 1 dužnom metru imaju 200W, te je po proračunu uobičajenom za prostoriju veličine 20 m² potrebno svega 8 metara grijača ukupne snage 1600W.